Biztosítási és kártérítési jog


Az irodánkban felmerülő, biztosítással összefüggő jogi kérdések többségükben a biztosítási szerződés létrejöttére, érvényességére, a biztosítási fedezeti körre, a biztosító mentesülésére, a biztosítási szerződés megszűnésére és a biztosítási szerződésből eredő igényekre vonatkoznak, megoldásuk speciális szakismeretet igényel.

Jórészt a biztosításhoz kapcsolódnak a kártérítési jogi kérdések is. Ezen a területen a kárfelelősség általános problémáin (jogalap, összegszerűség, kárigények összeállítása, stb.) túl irodánk az elmúlt több mint húsz évben a sérelemdíj (korábban nem vagyoni kártérítés) specialistájává vált. Hosszú ideje kísérjük figyelemmel a bírói gyakorlat alakulását és készítünk elemzéseket. Szakmai támogatásunkkal fejlesztette ki a Claim Data Kft. azt az országban egyedülálló adatbázist, amelyből nagy pontossággal kikereshetők a hasonló esetek, és így megbecsülhető a reálisan követelhető sérelemdíj összege.