Hírek

Rendezvény

Megtartottuk a 2020. február 6-ra kitűzött konzultációt, amelyben érdekes napi problémák megbeszélésére került sor. A szeptemberre tervezett következő konzultáció a COVID járvány miatt elmarad. Az új időpontról megfelelő időben értesíteni fogjuk az érdeklődőket.

„Kártérítési és biztosítási jog”

Megjelent a folyóirat 2020/II száma, amelyben tanulmány olvasható az egyes szakértői kérdések bírói mérlegelési körbe vonásáról és az ügyvédi és közjegyzői felelősségbiztosításról. A bírói gyakorlatot ismertető rovat bemutatja a kártérítés és biztosítás tárgyában a második negyedévben született fontosabb döntéseket, a „Nem publikált döntések” c. rovat pedig máshol meg nem jelent ítéleteket mutat be. A „Hírek, közlemények” rovatban a kártérítési és biztosítási jogot érintő eseményekről szóló beszámolók olvashatók. Felhívjuk a figyelmet a COVID-dal összefüggő egyes jogi kérdéseket taglaló írásokra.

A folyóirat főszerkesztője irodánk vezetője, dr. Bárdos Péter

Publikáció

Előre láthatóan 2020. nyarán jelenik meg a HVG Orac kiadónál irodánk vezetőjének “A fuvarozó felelőssége” c. tanulmánya, amely a gyakorlatban legsűrűbben előforduló felelősségi helyzetek megoldásával foglalkozik az egyes fuvarozási módozatokban.

2018-ban megjelent a “Gondolatok bolhapiaca” c. könyv második kiadása a Novum Kiadó gondozásában. A könyv írója Agárdi Cecília, irodánk munkatársa. Agárdi Cecília írásai a Novum Kiadó 2., 5., 7. és 8. antológiájában is olvashatóak. A 9. antológia megjelenés alatt.

Művészet támogatás

Irodánk hosszú évek óta támogatja menedzseléssel és jogi képviselettel a klasszikus zene kiváló képviselőinek előadó művészi tevékenységét. Most a világ egyik legismertebb fuvolaművészének, Drahos Bélának a koncerttevékenységét és az általa vezetett Divertimento Kamaraszimfonikus Egyesület és a Nikolaus Eszterházy Kamaraszimfonikus Zenekar művészi tevékenységéhez nyújtunk menedzseri támogatást.