Praxisunkból

Szállítmányozó ügyfelünk ládákba csomagolt röntgencső fuvarozásának megszervezésére kapott megbízást. A fuvarozó a küldeményt ép, külsőleg sértetlen állapotban vette át és így is szolgáltatta ki. A kiszolgáltatás után címzett jelezte, hogy a sértetlen ládában a röntgencső törött és ezért a szállítmányozót teszi felelőssé. A perben az volt a kérdés, hogy kin van a bizonyítás terhe. A fuvarozónak kell-e bizonyítani, hogy a röntgencső már a fuvarozás megkezdésekor törött volt vagy a feladónak az ellenkezőjét. A korábbni bírói gyakorlat a fuvarozási kockázat életszerű értékelése alapján abból indul ki, hogy ha egy küldemény csomagolása ép és sértetlen és nincs annak jele, hogy a küldeményt a fuvarozás során külső behatás érhette, amely a kárt okozhatta, vélelmezni kell, hogy a kár nem a fuvarozás során keletkezett, hanem már annak megkezdése előtt is fennállt, tehát a feladónak kell az ellenkezőt bizonyítani, azt, hogy a kár a fuvarozás során keletkezett. A röntgencső-ügybe a Kúria szakított ezzel az ésszerű felfogással és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a bizonyítás terhe a fuvarozón van, azaz felel a kárért, ha nem tudja bizonyítani, hogy a kár nem a fuvarozás során keletkezett, hanem az áru sérülten került a fuvareszközbe. Kérdés, hogy csupán egyedi döntésről van-e szó vagy ez a -szerintünk téves – felfogás gyakorlattá válik.