Belföldi és nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás


A Ptk. a fuvarozási fejezetet a korábbinál szűkebbre szabva lemondott a tipikus fuvarozói (szállítmányozói) felelősségi helyzetek (elsősorban az árukárért viselt felelősség) közvetlen, tételes szabályozásáról, ehelyett a felelősségi szabályokat egy többlépcsős, hierarchikus rendszer különböző lépcsőfokain helyezte el. A fuvarjog így egy négyelemű hierarchikus rendszer, amelynek a csúcsán – a jogalkalmazás logikáját követve – a konkrét fuvarozási szerződés (ajánlat, elfogadás) áll. Ezt követi a második szinten a fuvarozási szabályzat vagy díjszabás (esetenként jogi norma formájában), majd a konkrét fuvarozási módra vonatkozó, jellemzően kógens norma (törvény, tvr. vagy kormányrendelet), végül a Polgári Törvénykönyv mint háttérszabály. Ezek együttes figyelembevételével lehet a felmerülő fuvarjogi problémára korrekt választ adni, különös tekintettel arra, hogy a fuvarozási szerződések a gyakorlatban többnyire egyszerű díjjegyzés és visszaigazolás formájában, esetleg a fuvarozó általános szerződési feltételeire utalással, e-mailen jönnek létre anélkül, hogy részletes szerződési feltételeket tartalmaznának, amelyeket így a többi felsorolt jogforrásból kell levezetni. Érdemes még megemlíteni, hogy az ügyvédi közreműködést igénylő fuvarjogi problémák többsége országhatáron túlnyúló fuvarozásokkal függ össze, tehát nemzetközi jellegű, megoldásuk nemcsak az egyes fuvarozási módokra vonatkozó nemzetközi szerződések, hanem a nemzetközi joggyakorlat ismeretét is feltételezi.

Irodánk jelentős ügyfélkörrel és széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik ezen a speciális jogterületen.