Dr.Bárdos Péter, ügyvéd

Oktatási tevékenység
 • 1975 és 2010 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében a jogi informatika és a kereskedelmi jog területén, 2003 és 2010 között a  "Kereskedelmi jog" c. másoddiplomás képzés szakmai vezetője
 • 1985 óta az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékén - 2000 óta mint az ELTE tiszteletbeli tanára - a polgári jog  és a kereskedelmi jog különböző területein
 • Számos bel- és külföldi szeminárium előadója
Publikációk
Könyvek
 • Bevezetés a jogi kibernetikába (társszerző: dr.Bárdos Péterné - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1981.)
 • Angol-amerikai jogi nyelv (társszerzők: Mag.Franz Heidinger, Andrea Hubalek HVG-ORAC 1996.)
 • Angol-amerikai jogi nyelv. Második átdolgozott és bővített kiadás (társszerzők: dr.Bárdos Rita, Mag.Franz Heidinger, Andrea Hubalek HVG-ORAC 1998.)
 • Kárfelelősség a Ptk. rendszerében (HVG-ORAC 2001.)
 • Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban (társszerző: Dr.Gabriel Lansky, HVG-ORAC 2004.)
 • Német osztrák jogi nyelv (társszerzők: Dr.Bárdos Rita, Dr.Kathrin Höfer, HVG-ORAC 2004.)
 • Kereskedelmi jog (társszerző: Dr. Menyhárd Attila, HVG-ORAC 2008.)
 • Bevezetés a kereskedelmi jogba (HVG-ORAC 2015.)
Cikkek
 • A veszélynövekedés egyes kérdései a nyugatnémet biztosítási gyakorlatban (Biztosítási Szemle 1969/7)
 • Szavatossági kockázat a lakossági vagyonbiztosításokban (Biztosítási Szemle 1970/5)
 • Súlyos gondatlanság a biztosítási jogviszonyban (Magyar Jog 1971/11-12)
 • A biztosító törvényi engedményi jogával kapcsolatos egyes problémák (Biztosítási Szemle 1972/9)
 • A szállítmányozói felelősséggel kapcsolatos egyes problémák a nemzetközi szállítmányozásban (Biztosítási Szemle 1974/3)
 • A jogesetmegoldó kibernetikai módszerek egyes elvi problémái (társszerző: dr.Bárdos Péterné - Jogtudományi Közlöny 1974/239-245)
 • Jog és kibernetika. Jogi problémák vizsgálata kibernetikai módszerekkel (társszerző: dr.Bárdos Péterné - Jogtudományi Közlöny 1975/9)
 • A problémamegoldó jogi gondolkodás modellezése (Jogtudományi Közlöny 1975/63-82)
 • Döntési táblák alkalmazása jogi problémák elemzésére (társszerző: dr.Bárdos Péterné - Ügyvitel és Információ az Államigazgatásban 1975/2)
 • Einige theoretische und praktische Probleme von für Lösung von Rechtsfällen angewandten kybernetischen Methoden (társszerző: dr.Bárdos Péterné - Forschung aus Staat und Recht, Spinger Verlag 1978.)
 • Kisérletek jogi problémák matematikai módszerekkel történő megoldására.Gyermektartásdíj-megállapítás tanulóalgoritmusokkal (társszerzők: dr.Bárdos Péterné, Gulyás Ottó - Jogtudományi Közlöny 1979/5)
 • A jogi problémák megoldására alkalmazott kibernetikai módszerek elvi alapjai (társszerző: dr.Bárdos Péterné - Jogtudományi Közlöny 1979/5)
 • A jog és a logika néhány összefüggése (Jogtudományi Közlöny 1981/10)
 • Megjegyzések a jog módszertanához (Jogtudományi Közlöny 1988/5)
 • A gazdasági társaságokról szóló törvény egyes elvi problémái (Gazdaság és Jog 1993/1)
 • A kereskedelmi jog alapjairól (Gazdaság és Jog 1996/9)
 • Megjegyzések a JAVASLAT kárfelelősségi fejezetéhez (Polgári Jogi Kodifikáció 2002/5-6)
 • A kereskedelmi jog reneszánsza (Gazdaság és Jog 2006/8)
 • Európai jogi hatások a magyar magánjogban (Jogtudományi Közlöny 2006/9)
 • Külföldiek magyarországi üzletszerű gazdasági tevékenységének jogi feltételei (Gazdaság és Jog 2008/12)
 • Megjegyzések az új Ptk. kárfelelősségi szabályozásához (Jogtudományi Közlöny 2014/4)